onsdag 1 september 2010

Granskning av hur DN väljer att presentera blockens valmanifest


När Alliansens valmanifest lanserades fyllde DN framsidan och tidningens nyhetssidor med bilder på Allianspartiernas partiledare och Alliansens politik. Alliansen fick huvuddelarna av sitt valmanifest publicerat i en egen spalt. Se här.

När de Rödgröna släpper sitt valmanifest kläms Alliansens politik in såväl på framsidan som på uppslaget där de Rödgrönas valmanifest ska presenteras. På så sätt får läsarna aldrig en överskådlig genomgång av huvuddelarna av de Rödgrönas valmanifest. Kampanjen för Alliansen blir viktigare än att åskådligt presentera de Rödgrönas politik på nyhetsplats.

DN fortsätter också att presentera tabeller som visar skillnaden i skatt mellan blocken (överst sid 8). Problemet med dessa förenklade tabeller är att de inte tar hänsyn till A-kasseavgifter, underhållstöd, bostadsbidrag mm vilket gör att de blir missvisande. Som DN själv skriver i brödtexten: ”För dem som arbetar blir det en höjd skatt med rödgrön regering 2011, men om man betalar en hög a-kasseavgift kompenserar det med råge skattehöjningen.” Mats J Larsson missar dock att förklara varför. De rödgröna vill återställa (sänka) avgiften till A-kassan. Alliansen höjning av A-kasseavgifterna ledde till att en halv miljon människor lämnade sin arbetslöshetsförsäkring.

Dagens Megafon går till Dagens Nyheters redaktionschefer Björn Hedensjö och Åsa Tillberg.