torsdag 16 september 2010

Väljer DN:s nyhetsredaktion bort nyheter som inte passar in?

Den Allierade ögnar igenom huvudstadens morgontidningar och hittar tre nyheter med betydande allmänintresse för väljare och läsare, men vilka DN:s nyhetsredaktion inte värderar tillräckligt högt för att skriva om.

Svenska Dagbladet publicerar en liten notis under rubriken ”Medier anses göra skillnad”. Novus har gjort en mätning (1000 personer över 18 år) om hur blocken har bevakats i medierna. I notisen framkommer att 54 procent av de tillfrågade menar att Moderaterna har skildrats positivt, medan 34 respektive 37 procent tycker att Socialdemokratin och Vänsterpartiet har skildrats negativt.

Metro publicerar ett avslöjande under rubriken ”De är köpta av Moderaterna”. Moderaterna betalar fem kända bloggare – Anna Hibbs, Michaela Forni, Petra Tungården, Katrin Zytomierska, Dasha Girine - som skriver inlägg åt partiet. Tillsammans når de kända kvinnliga bloggarna nästan 300 000 människor varje vecka, varav många läsare är unga och ser upp till sina stureplansbloggare. Kanske dags att i god konsumentupplysningsanda lägga upp en varningstext: Jag är betald kampanjmakare åt Moderaterna. Hur etiskt var det här, partisekreterare Per Schlingmann?

Fredrik Reinfeldt fifflade med siffrorna i TV, igen (förra gången var det arbetslöshetsiffrorna ). Svenska Dagbladet skriver under rubriken ”Rött ljus för Reinfeldt i tv” att Reinfeldt hade fel om antalet kommuner som tar emot ensamma flyktingbarn. Reinfeldt angav siffran 270 kommuner, fast det skulle vara 170.

Istället för att hjälpa sina läsare att se igenom felaktiga uppgifter och köpta bloggare som vänder sig till unga människor och istället för att presentera en undersökning med alldeles nya frågeställningar väljer DN:s nyhetsredaktion att återigen publicera en förtroendeundersökning med samma resultat som tidigare och därmed föga nyhetsvärde. Kanske dags att döpa om tidningen till Dagens Opinion?

Dagens Nyheters redaktionschefer Åsa Tillberg och Björn Hedensjö vinner ännu en gång varsin Megafon.