tisdag 14 september 2010

Är Svenska Dagbladet en PR-byrå?


Idag följer Svenska Dagbladet PR-handbokens ABC-rekommendationer.

För alla studenter som läser PR är dagens Svenskan en guldgruva. Ett tydligare och konkretare exempel på hur en nyhetsredaktion genom opinionsmätningar kan skapa sitt kampanjbudskap, är svårt att hitta. Svenska Dagbladet beställer en Sifo-undersökning om hur många som kan tänka sig att stödrösta. Den första nyhetsartikeln bygger på undersökningen om stödröstning. Sen kompletterar redaktionen ”nyheten” med att skriva en artikel om att Maud Olofsson kämpar i motvind och gärna tar emot stödröster från ”medborgare fyra procent”. I artikeln får Maud Olofsson hålla valtal oemotsagd. Inte ett ifrågasättande finns med i artikeln.

Det är snyggt gjort. Svenska Dagbladets nyhetsredaktion behöver inte uttryckligen skriva läsaren på näsan med rubriken ”Nu måste vi stödrösta på Centern!”. Den kan framföra ledarsidornas tyckande på nyhetssidorna och hamra in budskapet om att Alliansens vänner nu måste hjälpa Centerpartiet.

Budskapet om att stödrösta på Centerpartiet återkommer i artiklar, framsidepuff, statistik, notiser, citat. Det minsta partiet inom det rödgröna blocket nämns enbart i en bisats.

Egentligen, man kan bara finna ett fel. Den Allierade Journalisten trodde att Svenska Dagbladet var en nyhetstidning och inte en kampanjmaskin.

Svenska Dagbladets nyhetschefer Karolina Andersson och Maria Gramer kan glädjas åt varsin Megafon.