måndag 6 september 2010

Nyhetsmedierna fokuserar på Alliansen

Medieanalysföretaget Infopaqs senaste politikbarometer visar på övervikt för allianspartierna i antalet partiomnämningar.

Under de sista två veckorna av augusti finns det en tydlig tendens att moderaterna tar en allt större plats i mediernas bevakning. Framförallt är det nu bara en försumbar del av publiciteten som är negativ.

Totalt står allianspartierna tillsammans för 57 procent av partiomnämnandena i medierna och oppositionspartierna står för 39 procent. Motsvarande mätning i våras visade på 55 respektive 43%.