torsdag 2 september 2010

Kort minne på Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet granskar skillnaderna mellan blockens jämställdhetspolitik. I vanlig ordning sätter Svenska Dagbladet en positiv rubrik om Alliansen och en negativ om de Rödgröna:

”Alliansen vill ge bonus snabbare”

”Sahlin gav upp profilfråga”

Och så en liten puff för Centerpartiet på förstasidan.

Det märkvärdigaste är dock att Svenska Dagbladet inte med en rad skriver att gapet mellan mellan mäns och kvinnors genomsnittsinkomster har ökat med uppåt 1000 kronor per månad under alliansregeringens politik.

Alla kvinnor bäva månde. Alliansens valmanifest om jämställdhet mynnar ut i följande konstaterande: "Alliansen har följande skarpa förslag: Regeringens satsning på jämställdhet fortsätter."

Dagens Megafon går till redaktionschefen Martin Jönsson.