måndag 13 september 2010

Vilka intressen finns bakom opinionsmätningsinstituten?Svenska Dagbladet kartlägger opinionsmätningsinstitutens ägare och intressen. Läs den.

Mediaprofessorn Jesper Strömbäck kommenterar här:
"– Det är ganska klart att undersökningarna har stor påverkan, säger Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mitthögskolan. Ett parti som har medvind i opinionsundersökningarna, berättar han, har lättare att mobilisera sina kampanjarbetare och ingjuta energi i kampanjen.

Partier med starka siffror i mätningarna får också lättare att nå ut med utspel och har lättare att vinna nyhetsredaktionernas intresse. Effekten är svår att mäta, men att det finns ett symbiotiskt förhållande mellan undersökningar och rapportering menar Jesper Strömbäck är en teori som har brett stöd."