lördag 11 september 2010

Varför klimatet försvunnit ur det mediala strålkastarljuset under valrörelsen

Den Allierade Journalisten är på plats vid en debatt i ABF-huset den 11 september om hur nyhetsmedia har bevakat globaliseringen och de internationella utmaningarna under valrörelsen. En representant för nätverket Global Rättvisa Nu är upprörd över att klimatet kommit bort i medias bevakning av valrörelsen. Han hänvisar till Ekots granskning om hur antalet inslag om klimatet halverats. Hur är det möjligt att de flesta medier skrivit så lite om partiernas syn på världens absolut viktigaste fråga?

Inför valrörelsen lät nätverket samtliga riksdagspartierna svara på en klimatenkät med nio frågor. Svaren visar tydligt att de Rödgröna har en mycket högre ambitionsnivå än Alliansen i klimatpolitiken. Mest förvånande medialt sett är dock att Alliansen är mycket mer splittrad i klimatpolitiken än de Rödgröna. De rödgröna svarar likadant på 5 av 9 frågor, medan Alliansen bara är helt överens i en enda av de nio klimatfrågorna. Varför har media inte skrivit om denna splittring inom Alliansen när man under en stor del av detta års bevakning av blocken fokuserat på i vilka frågor de Rödgröna är oeniga?

Johan Ehrenberg menar i senaste ETC Stockholm att klimatfrågorna försvunnit bort för att vi har fyra förlorade år bakom oss med Alliansen och att varje diskussion om klimatet innebär att Maria Wetterstrand och Miljöpartiet som har störst trovärdighet i klimatfrågan hamnar i fokus. Han menar att denna mediala tystnad i klimatfrågan beror på partiskhet i svensk media. Om det mediala strålkastarljuset föll på klimatfrågan skulle det rödgröna blocket lyfta.

Trodde då journalistpanelen att det låg något i Ehrenbergs analys?

Ingrid Thörnqvist, utrikeschef på Sverige Television, trodde inte på någon partiskhet, men menade att det fanns en klimattrötthet efter misslyckandet i Köpenhamn och att klimatet åter skulle hamna i fokus inför nästa toppmöte i Mexico.

Bror Perjus, författare och journalist från den fackliga pressen, svarade inte uttryckligen på frågan om klimatet men menade att de två stora dagstidningarna – DN och SvD - har stort inflytande på andra medier och även public service och att de varit extremt partiska i denna valrörelse, och menade att det kommer bli mycket intressant att läsa SOM-institutets utvärdering av medias bevakning av valrörelsen.

Johan Myrsten, ekonomijournalist på Svenska Dagbladet trodde inte att det fanns ett aktivt partiskt urval. Däremot tyckte han det var tråkigt att klimatfrågan försvunnit bort från det mediala intresset.

Enligt arrangörerna visar TV2 eller Kunskapskanalen mediadebatten tisdag 14 september.