söndag 9 maj 2010

P1:s Sara Stenholm fast i Alliansens världsbild?

Den Allierade Journalisten läser Jesper Enboms debattartikel i ETC om mediernas bevakning av valrörelsen 2006 och testar slutsatserna på dagens program Panelen i P1.

Citat från artikeln av Jesper Enbom, medieforskare vid Umeå universitet:
”Sedan demokratins genombrott har massmedierna fått en allt större betydelse för politiken, vilket inte minst gäller för valrörelserna. Denna utveckling brukar beskrivas som politikens medialisering. De studier av valrörelser som återkommande görs vid Göteborgs universitet visade att den borgerliga alliansen tydligt gynnades i medierapporteringen under 2006 års valrörelse. Detta märktes inte minst i att massmedierna fokuserade på de frågor de borgerliga partierna lyfte fram som sina viktigaste valfrågor. Det går också att se en förskjutning i den politiska och ekonomiska debatten till förmån för avregleringar och privatiseringar. Detta har skett parallellt med att arbetarrörelsen och dess värderingar förlorat mark. /…/ Det är den urbana övre medelklassens språk och värderingar som dominerar både i journalistiken och i samhällsdebatten som helhet.”

Frågorna som P1:s journalist Sara Stenholm idag ställer till Panelen bestående av Anna Dahlberg (Expressen), Heidi Avellan (Sydsvenskan), Per Wirtén (Dagens Arena) lyder så här:
”De rödgröna har presenterat sin skuggbudget. Eller som Maud Olofsson uttryckte det: Det har presenterats något som liknar en budget. De rödgröna tycks ha accepterat alliansens politik. Är alliansen vinnare oavsett om de vinner valet eller inte?”
”Den borgerliga regeringen verkade gilla att sammanfatta skillnaden i budgeter som bidragslinje eller arbetslinje. Är det träffande?”

 ”Med anledning av problemen i Grekland: Går det längre att argumentera för att Sverige ska ansluta sig till Euro-samarbetet?”
”Hur lång tid tar det innan vi är beredda att föra en diskussion om en ny folkomröstning om Euron?”

 ”Vänsterpartiet har kongress. Det kostar att samarbeta, det blev tydligt när skuggbudgeten presenterades där Vänsterpartiet fick ge upp stora skattehöjningar. Säljer Vänsterpartiet ut sin själ för regeringsmakten?”
”Är det maktmaximering mot ideologi?”
”Finns det inte utrymme för ett parti med en vision om ett helt annat samhälle?”

 Ja, tydligt är att frågorna som ställs i programmet Panelen ligger helt i linje med den borgerliga dagordningen. Public service-programmet färgas in av de värderingar och åsikter som dominerar svenskt medielandskap och tappar därmed sitt oberoende. Sara Stenholm vinner en Megafon för valet av frågor som helt genomsyras av Alliansens idégods.

fredag 7 maj 2010

Expressen undanhåller fakta i Demoskops mätning

40 % är inte säkra på sitt blockval och en av 6 väljare kan inte uppge parti. Det stod det inget om i Expressens artikel om Demoskops nya väljarbarometer. Citat ur Demoskops mätning: ”I stort kan sägas att tendensen nu är mycket tydlig, men också att väljarnas osäkerhet och rörlighet är osedvanligt stor. En av sex väljare (16,4%) kan inte uppge ett parti. Det är den högsta andelens sedan i strax innan valet 2006. Bland dem som uppger ett parti är säkerheten i blockvalet relativt låg. Studier vi har genomfört säger oss att fyra av tio inte är helt säkra på sitt blockval.”

Den andra stora frågan är hur tillförlitliga resultaten är. Dels skiljer sig resultaten från andra opinionsundersökningar, vilket i och för sig kan bero på att undersökningarna har genomförts vid något olika tillfällen. Dels är ingen av förändringarna för de enskilda partierna statistiskt säkerställda. Som vanligt bör man aldrig dra för stora växlar på en enskild mätning, och det gäller särskilt när resultaten avviker kraftigt från ett etablerat mönster. Det är därför bara när vi har fått ser fler undersökningar som vi kan avgöra om alliansen verkligen har ökat och gått om de rödgröna, eller om undersökningen från Demoskop är missvisande. Det hade varit klädsamt om Expressen förhållit sig något skeptisk.

Dagens Megafon går till Expressens Niklas Svensson som undanhåller läsarna central information.


torsdag 6 maj 2010

De dubbla måttstockarnas journalistik

Samma dag som Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv, publicerar en debattartikel under rubriken ”De svenska politikerna saknar strategi för jobben” i DN, har journalisten Hans Olsson på sidan 16 försökt få Alliansen att svara på hur jobbpolitiken ska utformas. I ingressen under rubriken ”Så vill alliansen skapa nya jobb” framkommer att ”sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt tjänstemoms står högst på listan”. Senare i artikeln säger Fredrik Reinfeldt ”Jag har markerat att fortsatta inkomstskattesänkningar som drivkrafter för eget arbete går före ytterligare arbetsgivaravgiftssänkningar. Jag är inte beredd att utställa några sådana löften nu.” Dessförinnan har Jan Björklund (FP) och Maud Olofsson (C) varit för sänkta arbetsgivaravgifter. Inga svar alls ges på Alliansens jobbpolitik, vilket journalisten även skriver: ”Men några besked om vilka konkreta åtgärder det innebär lämnas inte före sommaren.”

Alltså. Det fanns ingen nyhet, men DN ville så gärna få sätta rubriken ”Så vill alliansen skapa nya jobb”, efter Urban Bäckströms utspel på DN Debatt. Om artikeln gällt den rödgröna oppositionen hade rubriken garanterat varit ”De rödgröna oense om jobbpolitiken” (bild från 5 maj exemplifierar). Har de dubbla måttstockarnas journalistik blivit så vanlig att DN:s reportrar blivit hemmablinda?

 Hans Olsson, dagens Megafon är din!

 

tisdag 4 maj 2010

Gunilla Herlitz osvikliga förmåga


Igår presenterade Dagens Nyheter de rödgrönas ekonomiska vårmotion (utan att känna till hela innehållet). Istället för att vinkla på nyheterna i överenskommelsen, ligger fokus på vad respektive parti inte har fått med i överenskommelsen. Rubriken lyder ”Alla får kompromissa”. Idag följs det upp. Förstasidans rubrik: "Stockholmare får betala rödgrön nota". Rubrikerna på sid åtta och nio: ”Storstadsborna får rödgrön nota” och ”Reinfeldt: Oppositionen bedriver dubbelspel”. Alliansens självutnämnda valgeneral förpackar det mesta som de rödgröna gör med negativa nyheter. Konsekvensen är imponerande.

Spänningen ökar för hur Alliansens valmanifest kommer att presenteras i Dagens Nyheter under sensommaren.

Grattis chefredaktör Gunilla Herlitz! Du har vunnit ytterligare en Megafon för din osvikliga förmåga att leverera opinion på nyhetsplats.