torsdag 6 maj 2010

De dubbla måttstockarnas journalistik

Samma dag som Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv, publicerar en debattartikel under rubriken ”De svenska politikerna saknar strategi för jobben” i DN, har journalisten Hans Olsson på sidan 16 försökt få Alliansen att svara på hur jobbpolitiken ska utformas. I ingressen under rubriken ”Så vill alliansen skapa nya jobb” framkommer att ”sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt tjänstemoms står högst på listan”. Senare i artikeln säger Fredrik Reinfeldt ”Jag har markerat att fortsatta inkomstskattesänkningar som drivkrafter för eget arbete går före ytterligare arbetsgivaravgiftssänkningar. Jag är inte beredd att utställa några sådana löften nu.” Dessförinnan har Jan Björklund (FP) och Maud Olofsson (C) varit för sänkta arbetsgivaravgifter. Inga svar alls ges på Alliansens jobbpolitik, vilket journalisten även skriver: ”Men några besked om vilka konkreta åtgärder det innebär lämnas inte före sommaren.”

Alltså. Det fanns ingen nyhet, men DN ville så gärna få sätta rubriken ”Så vill alliansen skapa nya jobb”, efter Urban Bäckströms utspel på DN Debatt. Om artikeln gällt den rödgröna oppositionen hade rubriken garanterat varit ”De rödgröna oense om jobbpolitiken” (bild från 5 maj exemplifierar). Har de dubbla måttstockarnas journalistik blivit så vanlig att DN:s reportrar blivit hemmablinda?

 Hans Olsson, dagens Megafon är din!