söndag 9 maj 2010

P1:s Sara Stenholm fast i Alliansens världsbild?

Den Allierade Journalisten läser Jesper Enboms debattartikel i ETC om mediernas bevakning av valrörelsen 2006 och testar slutsatserna på dagens program Panelen i P1.

Citat från artikeln av Jesper Enbom, medieforskare vid Umeå universitet:
”Sedan demokratins genombrott har massmedierna fått en allt större betydelse för politiken, vilket inte minst gäller för valrörelserna. Denna utveckling brukar beskrivas som politikens medialisering. De studier av valrörelser som återkommande görs vid Göteborgs universitet visade att den borgerliga alliansen tydligt gynnades i medierapporteringen under 2006 års valrörelse. Detta märktes inte minst i att massmedierna fokuserade på de frågor de borgerliga partierna lyfte fram som sina viktigaste valfrågor. Det går också att se en förskjutning i den politiska och ekonomiska debatten till förmån för avregleringar och privatiseringar. Detta har skett parallellt med att arbetarrörelsen och dess värderingar förlorat mark. /…/ Det är den urbana övre medelklassens språk och värderingar som dominerar både i journalistiken och i samhällsdebatten som helhet.”

Frågorna som P1:s journalist Sara Stenholm idag ställer till Panelen bestående av Anna Dahlberg (Expressen), Heidi Avellan (Sydsvenskan), Per Wirtén (Dagens Arena) lyder så här:
”De rödgröna har presenterat sin skuggbudget. Eller som Maud Olofsson uttryckte det: Det har presenterats något som liknar en budget. De rödgröna tycks ha accepterat alliansens politik. Är alliansen vinnare oavsett om de vinner valet eller inte?”
”Den borgerliga regeringen verkade gilla att sammanfatta skillnaden i budgeter som bidragslinje eller arbetslinje. Är det träffande?”

 ”Med anledning av problemen i Grekland: Går det längre att argumentera för att Sverige ska ansluta sig till Euro-samarbetet?”
”Hur lång tid tar det innan vi är beredda att föra en diskussion om en ny folkomröstning om Euron?”

 ”Vänsterpartiet har kongress. Det kostar att samarbeta, det blev tydligt när skuggbudgeten presenterades där Vänsterpartiet fick ge upp stora skattehöjningar. Säljer Vänsterpartiet ut sin själ för regeringsmakten?”
”Är det maktmaximering mot ideologi?”
”Finns det inte utrymme för ett parti med en vision om ett helt annat samhälle?”

 Ja, tydligt är att frågorna som ställs i programmet Panelen ligger helt i linje med den borgerliga dagordningen. Public service-programmet färgas in av de värderingar och åsikter som dominerar svenskt medielandskap och tappar därmed sitt oberoende. Sara Stenholm vinner en Megafon för valet av frågor som helt genomsyras av Alliansens idégods.