fredag 4 juni 2010

DN-journalist noterar DN:s skeva nyhetsvärdering

Mats J Larsson skriver i Dagens Nyheter idag under rubriken Rödgrönt förslag kan ge 4 av 10 lägre hyra: ”De rödgröna presenterade för en månad sedan ett gemensamt förslag om införandet av en extra fastighetsskatt på villor och fritidshus med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner.
                      Mindre uppmärksammat blev den sänkning som de rödgröna vill göra av fastighetsskatten på flerfamiljshus från dagens 0,4 procent till 0.22 procent. Nu har Riksdagens utredningstjänst på uppdrag av Socialdemokraterna räknat fram att förslaget skulle kunna sänka hyran med 500 kronor per år för 40 procent av landets 2,3 miljoner hyresrätter.”

Ja, det är en spännande iakttagelse av DN:s journalist. Varför lade DN-redaktionen för en månad sen nästan allt sitt spaltutrymme på en skattehöjning som drabbar ca 100 000 rika hushåll, istället för skriva om en skattesänkning som gynnar en miljon hushåll?

Tack vare DN-journalisten Mats J Larssons uppmärksamma blick ges dagens Megafon till DN:s redaktionsschef Åsa Tillberg.