fredag 11 juni 2010

DN:s undergrävande journalistik

SCBs stora väljarundersökning omfattar 9000 personer. Den visar att den rödgröna oppositionen skulle vinna med 6 procent om det vore val idag. Blev det ett uppslag och framsida i DN? Nix. Båda DN:s artiklar ryms på en sida (att jämföra med lanseringar av enkäter där alliansen går framåt) och handlar främst om varför man inte ska lägga någon vikt vid resultatet. Henrik Brors analys går under rubriken ”Mätningarnas mätning” en felmätning? Och Anders Sundströms nyhetsartikel inleder efter ingressen sin artikel så här: ”Väljaropinionen ändrades påtagligt i mitten av maj i samband med den ekonomiska krisen i Grekland och den rödgröna oppositionens presentation av sin skattepolitik. Opinionsmätningar fram till mitten av maj visade samfällt på ett övertag för oppositionen.” Brukar man inte i en nyhetsartikel börja med nyheten? Alltså presentera resultatet av den nya enkäten. Anders Sundström skriver en oläslig artikel bara för att så tidigt som möjligt i artikeln få förklara för läsaren att man inte ska tro på resultatet. 

Hade DN vinklat artiklarna på nyhetsplats likadant om det var Alliansen som lett med 6 procent? Skulle knappast tro det.

DN-journalisterna Henrik Brors och Anders Sundström vinner varsin Megafon för sina tappra försök att undergräva nyheten.