måndag 14 juni 2010

T-y-d-l-i-g Dagens Nyheter

Ja, Henrik Brors, vi har förstått ditt budskap. Vi lovar, vi ska inte lita på SCB:s mätning. 

Henrik Brors får en Megafon för sitt outröttliga kampanjande på nyhetsplats. Det är bara att hoppas att Bonnierklanen är alliansens vänner.