fredag 7 maj 2010

Expressen undanhåller fakta i Demoskops mätning

40 % är inte säkra på sitt blockval och en av 6 väljare kan inte uppge parti. Det stod det inget om i Expressens artikel om Demoskops nya väljarbarometer. Citat ur Demoskops mätning: ”I stort kan sägas att tendensen nu är mycket tydlig, men också att väljarnas osäkerhet och rörlighet är osedvanligt stor. En av sex väljare (16,4%) kan inte uppge ett parti. Det är den högsta andelens sedan i strax innan valet 2006. Bland dem som uppger ett parti är säkerheten i blockvalet relativt låg. Studier vi har genomfört säger oss att fyra av tio inte är helt säkra på sitt blockval.”

Den andra stora frågan är hur tillförlitliga resultaten är. Dels skiljer sig resultaten från andra opinionsundersökningar, vilket i och för sig kan bero på att undersökningarna har genomförts vid något olika tillfällen. Dels är ingen av förändringarna för de enskilda partierna statistiskt säkerställda. Som vanligt bör man aldrig dra för stora växlar på en enskild mätning, och det gäller särskilt när resultaten avviker kraftigt från ett etablerat mönster. Det är därför bara när vi har fått ser fler undersökningar som vi kan avgöra om alliansen verkligen har ökat och gått om de rödgröna, eller om undersökningen från Demoskop är missvisande. Det hade varit klädsamt om Expressen förhållit sig något skeptisk.

Dagens Megafon går till Expressens Niklas Svensson som undanhåller läsarna central information.