söndag 12 september 2010

Kampanjmakare Niklas Svensson på Expressen är citattagen

Niklas Svensson fortsätter att vara Expressens kampanjmakare nummer ett. Idag har han valt citat med en kampanjmakares omsorg. Här de som kommer från riksdagspartierna:

(S): ”Jag kommer inte att bli minister”
(V): ”Jag tycker inte att läkare ska kunna skriva ut preparat åt sig själva”

(KD): ”Lars Ohlys politik är avskyvärd”
(FP): ”Vi måste ställa högra krav på maten till de äldre”
(FP): ”Vi ska ha ett samhälle som inte massövervakar i proaktivt syfte på det sätt som sker idag”
(M): ”Alla offentliga monopol och statliga företag ska bort”

Av någon anledning citeras Alliansen dubbelt så många gånger och från de rödgrönas representanter väljer Niklas ett negativt citat och ett som handlar om en mindre viktig sakfråga, medan tre av citaten från alliansens representanter handlar om viktiga samhällsproblem och ett riktas mot Ohly.

 Niklas Svensson erhåller en Megafon, igen.