lördag 31 juli 2010

Nyheten som varken SvD eller DN vill skriva om

Arbetslivsforskaren Anders Kjellberg från Lunds Universitet har granskat alliansens A-kassepolitik. Här ett längre citat från Sveriges Radios valbevakning:
”Från januari 2007 så förändrades reglerna för a-kassan, regeringen krävde större självfinansiering för samtliga a-kassor, alltså att de avgifter kassorna tar ut täcker den egna kassans utbetalningar. Regeringen tog även bort utjämningssystemet, där pengar överfördes från kassor med låg arbetslöshet till kassor med hög arbetslöshet, för att jämna ut avgiftsnivåerna. Regelförändringarna gjorde att närmare en halv miljon människor lämnade a-kassan, störst var tappet under 2007 och 2008.

Teoretiskt så ville regeringen genom att förändra reglerna för a-kassan, dvs. koppla a-kasseavgiften till arbetslösheten bland medlemmarna, göra så att löntagargrupper som riskerar höjd arbetslöshet vid förhandling om löneökningar ska dämpa lönekraven.

Docenten i sociologi och arbetslivsforskaren Anders Kjellberg från Lunds universitet har granskat utfallet för de olika a-kassorna under 2010 års avtalsrörelse.
– Tanken är att kassor som driver upp lönerna så mycket att arbetslösheten stiger, det ska avspeglas i höjda a-kasseavgifter och att man därmed inte kan tillgodogöra sig hela lönehöjningen och att facken då ska bli återhållsamma. Men det är snarare så att a-kassor med höga avgifter, inom de områdena har man fått högre lönehöjningar än i kassor med låga avgifter, säger Anders Kjellberg till Ekot.”

Ingen av huvudstadens ledande morgontidningar - båda borgerliga - har valt att skriva om Anders Kjellbergs granskning av om syftet med alliansens a-kassepolitik har uppnåtts. Detta trots att alliansens ideologiskt färgade spel med A-kassorna fick en halv miljon svenskar att lämna dem. Vi får vara glada för Public Service bevakning. Hur länge ska vi vänta på att den svenska fackföreningsvärlden investerar i en stor bred dagstidning? Eller är det dags att kanalisera om presstödet som går till storstädernas 1:a-tidningar till en nationell public service-tidning?

Svenska Dagbladets nyhetschefer Jonas Elgh och Kristian Lindquist samt Dagens Nyheters redaktionsschefer Åsa Tillberg och Björn Hedensjö får varsin Megafon för en nyhetsvärdering som ligger i alliansens intresse.