måndag 5 juli 2010

Vem bestämmer på Dagens Nyheter, egentligen?

Idag publicerar den Allierade journalisten en bild från DN:s ledarsida, fast vi vanligtvis enbart fokuserar på nyhetssidorna. Rubriken lyder ”Viljelös som en kork” och illustreras med en bild på Mona Sahlin, Lars Ohly och Peter Eriksson. Den ger en god bild av hur svenskt medialandskap har sett ut de senaste månaderna. Det pågår en daglig kampanj på en stor del av landets ledarredaktioner för att misskreditera Mona Sahlin och de rödgröna partierna inför riksdagsvalet den 19 september. Det här är antagligen vår tids största demokratiproblem och ändå lyser den debatten med sin frånvaro i gammelmedia. 

De borgerliga medierna abdikerar under valtider från rollen som viktiga demokratiska aktörer för att istället ägna sig åt att försvara sina ägares intressen. Det är ingen rolig utveckling, men det bör tvinga fram någon form av förändring av de demokratiska spelreglerna och hur medborgare tar till sig information i valtider.

Dagens Megafon vinner DN:s tillförordnade ansvariga utgivare Åsa Tillberg, som tillåter sin ledarredaktion att fortsätta med smutskastningen.