fredag 30 juli 2010

DN:s rubriksättare slår till igen

I DN Ekonomi finns en hyfsat balanserad artikel om att pensionerna sänks nästa år och vad de politiska blocken vill göra åt det. Rubriken är "Pensionerna sänks". Hur puffar då DN artikeln på framsidan? Borg vill sänka skatt för pensionärer.

På DN.se ligger dock en mer partisk artikel från TT, där finansministern får orera fritt om behovet av skattesänkningar. I den osynliggörs de rödgrönas förslag helt och hållet.

Idag delas två Megafoner ut. Den ena går till Dagens Nyheters ansvariga utgivare Gunilla Herlitz, den andra till TT.