fredag 27 augusti 2010

Varför Henrik Berggren på DN måste ändra sig om Jämlikhetsanden”En av de mest uppmuntrande och stimulerande böcker jag läst på länge”, skrev Henrik Berggren i DN i vintras om boken Jämlikhetsanden. Efter att Timbro har släppt en bok för att misskreditera Jämlikhetsanden tvingas Henrik Berggren på reträtt. Under rubriken Urspårad debatt menar han nu att alla svar inte finns i diagram.

I ”Jämlikhetsanden” finner de två hälsoforskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett, med vetenskaplig trovärdighet, den gemensamma faktorn bakom en rad centrala sociala och hälsorelaterade problem i rika länder: ojämlikheten.

I mer ojämlika samhällen är livet kortare, den sociala rörligheten mindre, den fysiska och mentala hälsan sämre, kriminaliteten större och våldet mer utbrett, och så vidare.

Det omvända gäller också: Ju mer jämlikt ett land blir, desto mindre tycks problemen bli.

Boken ifrågasätter helt enkelt värdegrunden för DN:s ledar- och nyhetsredaktioner. DN kämpar på med sin skattesänkarjournalistik. Genom att spela på människors farhågor att få betala mer i skatt, vill man vinna valet åt Alliansen. Att det är samhällsekonomiskt lönsamt med jämlikhet och att såväl rika som fattiga skulle må bättre av en jämlik inkomstfördelning, passar helt enkelt inte de intressen som Dagens Nyheter verkar för.

Alltså är det ingen tillfällighet att Henrik Berggren tvingas göra en pudel eller att Timbro går till attack mot boken mitt i valrörelsen.

Eftersom Henrik Berggren skriver på ledarsidorna får han tyvärr ingen Megafon.

PS: För den som inte har läst Jämlikhetsanden har LO tagit fram en kortversion.

PS 2: Ojämlikheten ökar snabbt i Sverige. Den långsiktiga trenden har gått mot ökad ojämlikhet ända sedan ungefär 1980. Under 2000-talet har ökningen accelererat. Bara mellan 2002 och 2007 ökade den s. k. Gini-koefficienten med nästan 20 procent.