onsdag 25 augusti 2010

Hur media svämmas över av högeråsikter
Johan Ulvenlöv och Marika Lindgren-Åsbrink gör här en analys av hur det går till när svensk media svämmas över av högeråsikter.

”Således blir cirkeln sluten mellan resursstarka näringslivsintressen, borgerliga partier, regeringen och de borgerliga ledarredaktionerna i Sverige.

Med den här ekokammaren till hands är det inte svårt att dra slutsatsen att det återfinns en enorm mängd vinklade budskap som strömmar in till nyhetsredaktionerna. Med en resursmässig övervikt åt höger flyttas det som utgör mittfåran av språkbruk, uppgifter, vinklar etcetera åt höger.

Hur begreppet ”utanförskap” fått fäste i Sverige genom ändlös repetition på ledarplats är ett alldeles utmärkt exempel på hur ekokammaren fungerar. Diskussionen om RUT-avdraget och hur Almegas siffror okritiskt presenterades på nyhetsplats är en annan.”

Läs hela artikeln.

Fotnot: Illustrationen är gjord av Netroots, som i dagarna ger ut boken "Netroots – En progressiv bloggrörelse som sätter agenda"