fredag 20 augusti 2010

Hur DN använder nyhetsplats i tidningenJohan Ehrenberg gör idag i ETC Stockholm en analys av hur DN använder nyhetsplats i tidningen. Ett par citat:

”Henrik Brors roll är inrikespolitiken. Han har en syn på politik som ett maktspel, en eliternas cyniska kamp där varje politisk fråga diskuteras – inte utifrån sakinnehåll eller ideologi – utan utifrån Brors syn på vilken roll det har i det taktiska spelet. Allt är taktik i hans berättelser, inget är politik.”

/…/

”De (Henrik Brors, Nathan Scahcar och Johan Schück, reds anm) gömmer sig bakom ”man eller ”det ser ut som” eller ”trovärdigheten har återvunnits”… De använder det neutrala rapporterande journalistiska språket för att skriva sina politiska ledartexter.
    Och deras artiklar publiceras självklart alla över nyhetsuppslagen.” 

/…/

”… man upptäcker att tidningen har cirka tio ledarsidor med åsikter från personer. Det bara presenteras på olika sätt.”