söndag 15 augusti 2010

DN fortsätter med sin partiska särbehandling


Den allierade journalisten fortsätter att granska hur stort utrymme Dagens Nyheter ger de två blockens minsta partier - Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Kristdemokraternas lansering av sina valaffischer gav en halvsida plus notis på sid 2. Vänsterpartiets lansering gav en så liten notis att det knappt går att se vad bilden föreställer.

Redaktionscheferna Åsa Tillberg och Björn Hedensjö tar hem ytterligare varsin Megafon.