fredag 9 april 2010

Skämtar Dagens Nyheter med oss?

I procentsiffrorna som presenteras under artikeln ”Låginkomsttagare får mest i budgeten” kan man läsa att de 40 procent rikaste av Sveriges befolkning har procentuellt fått nästan dubbelt så stora inkomstökningar som de fattigaste två tiondelarna. Och då talar vi ändå i procenttal. Hur många kronor det handlar om framgår inte. Inkomstklyftorna skenar i Sverige. Det är vad siffrorna visar. Där finns nyheten. Inte i finansministerns dimridåer.


Finansministern försöker dölja sanningen genom att räkna in långsiktiga effekter där låginkomstgrupper beräknas tjäna mest genom att fler kommer ut i arbete. Ja, det har ju gått som en dans hittills.

Journalisten Hans Olsson dansar så följsamt efter finansministerns pipa att han får sin första Megafon.