måndag 5 april 2010

Om att skapa och förstärka människors åsikter

Läser Björn Elmbrant på Dagens Arena:
"Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, angrep nyligen på DN Debatt mediernas vårdslösa användning av politiska opinionsundersökningar. Han visade övertygande att detta inte är någon vetenskaplig petimäterfråga om felmarginaler, utan att mediernas slarv, förenklingar och svagt underbyggda slutsatser av olika mätningar är ett demokratiproblem. Det handlar allt mera sällan om att mäta opinioner, utan ofta om att skapa och förstärka människors åsikter. /.../ Mediernas uppgift i demokratin är, som Jesper Strömbeck påpekar, att underlätta för människor "att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor". Men om samma medier blir allt tunnare och håglösare i att förmedla faktiska kunskaper om hur det Sverige som vi lever i ser ut och i stället satsar sina krympande resurser på opinionsmätningar och tolkningar av dessa mätningar, som oftare vilseleder än skapar klarhet, då har vi alla skäl att vara bekymrade över folkstyret."