fredag 26 mars 2010

Vad säger forskningen om DN:s partiledartes?

Läser Aron Etzlers ledare i Flamman den 25 mars:
"Dagens Nyheter laddar på med krigsrubriker och gör artikeln till en huvudnyhet den 20 mars. Rubriken lyder: ”S-väljarna tror inte på Mona Sahlin.” I artikeln framkommer att Fredrik Reinfeldt har högt förtroende, och Mona Sahlin lågt. Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring säger att det är ”en mardrömssits för Mona Sahlin”. ”Förtroendet bland ledarna verkar bli allt viktigare”, säger statsvetaren Tommy Möller i en artikel intill. ”Allvarligast är att Sahlin tappar kraftigt i stöd bland sina egna väljare”, skriver artikelförfattaren Henrik Brors.

I svensk valforskning råder stark övertygelse om motsatsen. Sören Holmberg och Henrik Oscarsson, som regelbundet återkommit med böcker om svenska väljare sedan 1981 går i Väljare. Svenskt väljarbeteende under femtio år (2004) och uppföljaren Regeringsskifte : väljarna och valet 2006 (2008) till botten med idén om partiledarnas avgörande betydelse. De kommer fram till att svenska väljare varken själva anser att partiledaren är avgörande, eller i riksdagsvalen betett sig som om partiledaren varit viktigast. De partier som har populära partiledare vinner inte röster mer än på marginalen, och inte heller de som har impopulära partiledare förlorar speciellt mycket."

Läs hela artikeln. DN gör alltså en stor nyhet om Mona Sahlins låga förtroende, utan att skriva ett ord om vilken betydelse detta kan ha i valet. Vart tog upplysningsidealet vägen? Vill DN inte hjälpa sina läsare att förstå sin omvärld?

Kampanjmakaren Henrik Brors på Dagens Nyheter vinner en Megafon, igen.